T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ÜSKÜDAR - Çamlıca Kız Anadolu Lisesi

Tarihçemiz

Çamlıca Kız Lisesi`nin ilk binası Küçük Çamlıca da dört katlı ahşap bir binadır. Bu bina II. Abdülhamid devrinin son senelerinde Hicaz Umum Valisi, Müşir Ahmet Ratip Paşa tarafından bir köşk olarak yaptırılmıştır. Eski salnamelerden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Ratip Paşa`nın Abdülhamid Devrinin en gözde ve en zengin adamı olduğu anlaşılır.

 Bina çok kıymetli ve zengin malzeme ile yapılmıştır. Dört katlıdır merdivenleri kesme ve son derece kıymetli Bakara Kristali`ndendir. Bütün kapıların ve pencerelerin üzeri usta oymacılar tarafından kalem işi olarak oyulmuştur. Bu binanın mimarı, İstanbul`da Dördüncü Vakıf Hanı`nın Ankara`da Gazi Enstitüsü`nün mimarı meşhur Mimar Kemalettin`dir. 1908 Meşrutiyeti`nin ilanından sonra bina, bahçesiyle ve bütün müştemilatıyla o zamanın maarif nâzırı Şükrü Bey tarafından bakanlık adına satın alınmıştır.
İkinci Meşrutiyet Devri`nin ilk senesinde bu bina bir kız lisesi olarak açılır. Almanya`dan schwesterler ve kadın mürebbiyeler getirilir. Okul malzemeleri ve mobilyalar da bu vaziyete göre hazırlanır. Fakat yalnız lüks gayesiyle açılan kurumlar yaşayamadığı gibi bu müessese de yaşamamış ve kapatılmıştır. Bir müddet sonra burada memleketimizin mektepleri tipinde bir İnas Sultanisi açılmış ve Sultaniyelerin liseye çevrildiği zaman bu mektebe lise denilmiştir. Çamlıca İnas Sultaniyesi veya Çamlıca Kız Lisesi uzun müddet çalışmış ve İstanbul`un kurtuluşu gününe kadar devam etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devrinde kapanmış, yerine kız ortaokulu açılmıştır. Bu okul da 1934`e kadar ayakta kalabilmiştir. Çamlıca Kız Lisesi 1939`da yeniden açılmıştır. Okul, 2008 yılında Çamlıca Kız Anadolu Lisesi`ne dönüştürülmüştür.

Yayın: 04.12.2012 - Güncelleme: 18.10.2015 12:35 - Görüntülenme: 11725