DEĞİŞEN YÖNETMELİK HATIRLATMASI

DEĞİŞEN YÖNETMELİK HATIRLATMASI

Dönem Sonuna yaklaşmamız nedeniyle Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve  değişen maddeler  hakkında veli ve öğrencilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

21.12.2018 329

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde :

Geç Gelme, Devamsızlık

Madde 35-(7) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)  Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

 

MADDE 160- (1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.

 

denilmektedir.

 

Bu nedenle velilerimizden :

1-Dönem sonuna yaklaştığımız bu günlerde özür belgesi ve yazılı beyanların okul idaresine zamanında teslim edilmesi ve  zorunlu haller dışında süre uzatımı için istekte bulunulmaması

2-18 Ocak 2019 tarihinde karne vereceğimizden karnelerin  ve teşekkür takdir belgelerinin en geç 16 Ocak 2019 tarihinde basılarak imzaya çıkarılması

3-01.09.2018 tarihli yönetmelik değişikliğine göre öğrencilerin Takdir ve Teşekkür belgesi alabilmesi için özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi

4-Özür belgesi ve  yazılı veli beyanının karne basım öncesi en geç 15 Ocak 2019 mesai sonuna kadar okul idaresine teslim edilmesi

gerekmektedir.

 

Velilerimizin çocuklarının herhangibir mağduriyete uğramamaları için yönetmelik maddelerini ve yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir.

Velilerimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.